Sezonun maçı öncesi Aboubakar gelişmesi

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TFF Tahkim Kurulu 15 Mayıs 2021 günlü (43) sayılı toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)

1. E.2021/177 – K.2021/173

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin futbolcusu Vincent Aboubakar ile ilgili PFDK’nın 14.05.2021 tarihli E.2020-2021/1115 – K.2020-2021/1375 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin futbolcusu Vincent Aboubakar’ın müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

– Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.”

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir